Paraula clau: Big Bang

Dimensions de l’Univers

L’Univers té unes dimensions que a nosaltres, habituats a les mides de la Terra, ens resulten incomprensibles.

Inici i final de tot

Al començament, no existia l’espai, ni el temps, ni el buit. Però, fa catorze mil milions d’anys, es va produir una singularitat.